website statistics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 64

  Em đã được thỏa mãn rồi chồng ơi

  Em đã được thỏa mãn rồi chồng ơi, khúc. Thấy Hiểu Kỳ đã sẵn sàng, tôi bắt đầu. Bài hát kết thúc và bắt đầu một bài hát khác. Bởi vì là Hiểu Kỳ luyện cầm, trên cơ bản ta đều giúp nàng đệm đàn. Hầu như cả buổi chiều đều làm piano, sex korea full hd bởi vì đã lâu không đánh đàn lâu như vậy, ngón tay có chút chuột rút. – Ngoan Hiểu Kỳ, luyện xong, có thể thỏa mãn ta một chút hay không? Ta ôm Hiểu Kỳ hỏi. “Ta, ta không biết.” Hiểu Kỳ nói. “Không biết chính là đáp ứng.” Tôi mỉm cười và chạm vào.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image