website statistics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 56

  Nữa đi anh em đang sướng lắm

  Nữa đi anh em đang sướng lắm, của nó la “Ah…” lên, phim sex hàn không biết mũi giày đã đá trúng dao hay trúng xương nó, nhưng con dao không còn trên tay nó nữa. Thừa cơ hội, Cương nhào tới đá tạt thêm cái nữa ngay mạng sườn cái bóng đen nghe “bộp” 1 cái. Nó co rúm người lại rên la “Aaaa…” (không phải bằng cái giọng kích dục như của mấy chị em à nha). Cương nhảy lên người nó rồi đấm túi bụi vào mặt bóng đen tới khi nó hết la ó, mà nằm xụi lơ 1 chỗ. (Tưởng tượng cảnh đấu võ đài.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image