website statistics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 167

  Sếp ơi em sướng lồn quá mạnh nữa lên Nanatsumori Riri

  Sếp ơi em sướng lồn quá mạnh nữa lên Nanatsumori Riri, bỏ bê đã nảy sinh tình cảm với 1 thằng bảnh chọe dẻo mỏ mới tới. T đ tiếc lắm nhưng đôi khi hơi hối hận vì không chén. Có thể lúc ấy chuyện tình dục với tao. Đã lên 1 đẳng cấp khác. Ngon nhưng phải có tình cảm. Ngày đó đã tới. Tao được lệnh điều động đi lên vùng Hòa Bình, dit nhau trong van phong Sơn La mở địa bàn với lý do năng lực tốt là mũi khoan công phá thị trường tiềm năng được cấp trên hết sức tin tưởng. 2 tháng sau đơn xin thôi việc của tao.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image